Điều kiện để tuyên bố một người đã chết

Điều kiện tuyên bố một người đã chết. Việc tuyên bố một người đã chết có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác định chia thừa kế hoặc chấm dứt các quan hệ hôn nhân. Vậy trong những trường hợp nào thì một cá nhân sẽ bị coi là đã chết ?

Căn cứ Điều 71 Bộ luật dân sự 2015 thì những trường hợp sau đây, một cá nhân sẽ bị Tòa án tuyên bố là đã chết :

-Người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết trong trường hợp sau đây:

a) Sau 03 năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;

b) Biệt tích trong chiến tranh sau 05 năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;

c) Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 02 năm, kể từ ngày tai nạn hoặc thảm hoạ, thiên tai đó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn sống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

d) Biệt tích 05 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống; thời hạn này được tính theo quy định tại khoản 1 Điều 68 của Bộ luật này.

Như vậy khi một cá nhân rơi vào các trường hợp nêu trên và có yêu cầu có những người có quyền và nghĩa vụ liên quan (những người có quan hệ hôn nhân, quan hệ lao động, quan hệ dân sự…). Đảm bảo cả hai điều kiện đó thì Tòa án mới xem xét và tuyên bố một người đã chết.

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn