Chấm dứt hợp đồng lao động vì công việc quá áp lực có hợp pháp?

Tôi ký hợp đồng lao động với công ty 3 năm. Hiện tại tôi mới làm được 5 tháng nhưng do công việc quá áp lực. Vậy tôi xin nghỉ việc với lý do là áp lực có hợp pháp không? Mong quý công ty tư vấn phương thức chấm dứt hợp đồng hợp pháp?

Có thể bạn quan tâm

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 37 Bộ luật Lao động 2012 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động thì:

“Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.”

Theo đó, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động vì một trong những lý do nếu trên thì được coi là hợp pháp. Ngoài ra, nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng với những lý do khác không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 37 này sẽ bị coi là trái pháp luật.

Như vậy, bạn chấm dứt hợp đồng lao động vì công việc quá áp lực, căn cứ này không thuộc một trong các trường hợp được chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định Khoản 1 Điều 36. Do đó, trường hợp của bạn là chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

Tuy nhiên, căn cứ Khoản 3 Điều 36 Bộ luật Lao động 2012 thì người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc chấm dứt hợp đồng: “Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động”. Nếu công ty chấp nhận yêu cầu của bạn thì việc chấm dứt quan hệ lao động là hợp pháp theo quy định của pháp luật. Việc chấm dứt hợp đồng đồng lao động, người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động biết theo quy định của pháp luật.

>> Tham khảo các bài viết liên quan:

Lao động nữ mang thai có được chuyển công tác không?

Quy định về người lao động cao tuổi

Quy định của pháp luật lao động về tiền lương

>> Luật sư tư vấn về sở hữu trí tuệ trực tuyến gọi số: 19006672 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

ẤN GỌI MIỄN PHÍ