Đăng ký sáng chế (phần 3)

Sau khi có yêu cầu thẩm định nội dung, các chuyên viên của Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế.

  • Thẩm định nội dung:

Thẩm định nội dung đơn là đánh giá khả năng được bảo hộ của giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn theo cá điều kiện bảo hộ sáng chế (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp) và đánh giá lần lượt từng điểm nêu trong phạm vi (yêu cầu bảo hộ).

Thời gian thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế là 18 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung (nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn) hoặc kể từ ngày công bố đơn (nếu yêu cầu đó được nộp trước ngày công bố đơn).

  • Thông báo kết quả thẩm định nội dung

Có 2 trường hợp xảy ra khi nhận được thông báo kết quả thẩm định nội dung đó là:

+ Đáp ứng điều kiện bảo hộ (ra thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ). Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn.

+ Sáng chế không đáp ứng điều kiện bảo hộ

Trong trường hợp sáng chế không đáp ứng điều kiện bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ gửi thông báo kết quả thẩm định và yêu cầu thay đổi, sửa chữa đơn đăng ký. Khi đó nếu sửa chữa, thay đổi thì đơn sẽ được thẩm định lại nếu đạt thì sẽ có thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ, nếu không sửa thì sẽ ra thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Thời hạn thẩm định lại đơn đăng ký sáng chế không vượt quá 2/3 thời gian thẩm định lần đầu.

Sau khi có kết quả thẩm định nội dung và đơn đăng ký đáp ứng điều kiện bảo hộ thì bạn sẽ nhận được yêu cầu nộp phí, lệ phí cấp văn bằng. Trường hợp nộp phí, lệ phí đầy đủ sẽ được cấp văn bằng trong 1-2 tháng sau đấy.

Các trường hợp không được cấp văn bằng:

  • Có cơ sở để khẳng định rằng đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo hộ;
  • Đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ nhưng không phải là đơn có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất.
  • Đơn thuộc trường hợp có nhiều đơn đăng ký cùng đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất mà không được sự thống nhất của tất cả những người nộp đơn.

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn