Sáng chế

Một trong những đối tượng quan trọng của sở hữu công nghiệp, đối tượng mang tính sáng tạo nhất, phức tạp nhất, thể hiện đúng nhất trí tuệ của con người, đó là sáng chế. Vậy tại sao nó lại được nói như vậy. Hơn thế nữa, sáng chế còn thúc đẩy sự tiến bộ khoa học và kỹ thuật ứng dụng, tạo giá trị kinh tế, tránh làm hàng giả hàng nhái và nâng cao năng suất lao động. Sáng chế cũng là đối tượng sở hữu công nghiệp được pháp luật bảo hộ. Ở Việt Nam, tiền thân của Cục sở hữu trí tuệ hiện nay chính là đi từ Phòng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sau đổi tên là Phòng sáng chế phát minh. Sáng chế là gì mà có tầm ảnh hưởng lớn như vậy?

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Sáng chế là sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tại ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra. Thuộc tính cơ bản của sáng chế là đặc tính kỹ thuật bởi vì sáng chế là giải pháp kỹ thuật, tức là biện pháp kỹ thuật giải quyết một vấn đề.

Các dạng thể hiện của một sáng chế: 5 dạng.

  • Cơ cấu là tập hợp các chi tiết có chức năng giống nhau hoặc khác nhau, liên kết với nhau để thực hiện một chức năng nhất định.
  • Chất là tập hợp các phần tử có quan hệ tương hỗ với nhau, được đặc trưng bởi sự hiện diện, tỷ lệ và trạng thái của các phần tử tạo thành và có chức năng nhất định. Chất có thể là hợp chất hóa học, hỗn hợp chất.
  • Phương pháp là quy trình thực hiện các công đoạn hoặc hàng loạt các công đoạn xảy ra cùng một lúc hoặc liên tiếp theo thời gian, trong điều kiện kỹ thuật xác định nhờ sử dụng phương tiện xác định.
  • Vật liệu sinh học là vật liệu có chứa các thông tin di truyền, có khả năng tự tái tạo hoặc được tái tạo trong hệ thống sinh học.
  • Sử dụng một cơ cấu (hoặc một chất, một phương pháp, một vật liệu sinh học) đã biết theo chức năng mới là sử dụng chúng với chức năng khác với chức năng đã biết.

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Có thể bạn quan tâm

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

ẤN GỌI MIỄN PHÍ