Ý nghĩa của dấu hiệu ® trên các nhãn hiệu là gì ?

Chúng ta thường thấy dấu hiệu ® trên nhiều logo hay các biển quảng cáo. Vậy có bắt buộc phải đăng ký dấu hiệu này để sử dụng hay không ? Nếu phải đăng ký thì thủ tục như thế nào ?

            ® là viết tắt của từ Registered có nghĩa là đã đăng ký hay đã được bảo hộ.  Ký hiệu này có hàm ý thương hiệu đã đăng ký bảo hộ với cơ quan pháp luật nào đó. Vì vậy trong các trường hợp, nếu thương hiệu đã được đăng ký thì sử dụng ký hiệu này là hợp lý nhất.

            Registered ® chỉ được đặt cạnh một ký hiệu (có thể bao gồm tên, biểu tượng, hình ảnh, màu sắc,…) đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Đây là quy ước chung của quốc tế nhằm thể hiện cho những dấu hiệu mà nó đi kèm chính là các hàng hóa đã được bảo hộ. Như vậy đối với các nhãn hiệu có chứa kí hiệu này, ta biết được rằng doanh nghiệp đã đăng kí bảo hộ và sở hữu nó một cách hợp pháp, được cơ quan nhà nước công nhận bảo hộ.

            Ý nghĩa của việc sử dụng dấu hiệu này là khẳng định tính hợp pháp của nhãn hàng hoá, tạo lòng tin cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm hay dịch vụ đó cũng như công khai để các chủ thể khác biết đến tránh trường hợp vi phạm nhãn hiệu.

            Để được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thì nhãn hiệu này phải đáp ứng các điều kiện nhất định được quy định trong Điều 72 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009. Quá trình đăng ký nhãn hiệu có thể kéo dài trong ít nhất 12 tháng. Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là 10 năm kể từ này nộp hồ sơ và có thể gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm.

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn