Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng

 

Nhãn hiệu thông thường được bảo hộ khi đăng ký với một thời hạn xác định, thay vì phải đăng ký thì nhãn hiệu nổi tiếng với tính chất phổ biến của nó lại là nhãn hiệu được công nhận rộng rãi theo tiêu chí quy định trong pháp luật về Luật Sở hữu trí tuệ.

Năm 2001, Nghị định số 06/2001/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/NĐ-CP quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp đã quy định tại Điểm 8b, Điều 2: “Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu hàng hoá được sử dụng liên tục cho sản phẩm, dịch vụ có uy tín, khiến cho nhãn hiệu được biết đến một cách rộng rãi…”.

Điểm 20, Điều 4 – Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng như sau: “Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam”. Nếu một nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới mà người tiêu dùng Viêt Nam không biết đến thì nhãn hiệu này chưa được coi là nổi tiếng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Điều 75 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định các tiêu chí sau đây được xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng:

– Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo.

– Phạm vi lãnh thổ mà hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành.

– Doanh số từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hóa đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp.

– Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu.

– Uy tín rộng rãi của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.

– Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu.

– Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng.

– Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.

Hiểu biết về tiêu chí đánh giá nhãn hiểu nổi tiếng là việc cần thiết, nhằm tạo lập một môi trường pháp lý an toàn và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu ở Việt Nam.

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn