Trách nhiệm liên đới trong công ty hợp danh

Một trong những đặc điểm của công ty hợp danh là các thành viên liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. Vậy trách nhiệm liên đới là như thế nào?Công ty hợp danh buộc phải có ít nhất hai thành viên làm chủ sở hữu. Đây là hạn chế bởi không một chủ sở hữu nào có thể độc lập mở ra công ty hợp danh như doanh nghiệp tư nhân. Trên thực tế, không phải lúc nào  việc tìm một “bạn làm ăn” với mình cũng là điều dễ dàng đối với các doanh nhân.

Chưa kể, nhiều người có khả năng chuyên môn để hợp tác nhưng không đủ tư cách để gắn bó lâu dài với công ty. Sau một quá trình hoạt động, việc một trong những chủ sở hữu lợi dụng chức quyền để chiếm đoạt tài sản của công ty là vẫn có thể xảy ra. Chưa kể, việc thay đổi chủ sở hữu là một khó khăn khác cho thủ tục hành chính.

Về bản chất, công ty hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn. Các thành viên hợp danh trong công ty đều phải chịu trách nhiệm với các khoản nợ của công ty. Chịu trách nhiệm vô hạn đồng nghĩa với với các thành viên phải đem cả tài sản của cá nhân, gia đình để đền.

Với loại hình công ty khác, các thành viên của công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp vào công ty. Trong khi đó, đối với công ty hợp danh, các thành viên không chỉ phải chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ bằng tài sản đã góp vào công ty. Trong trường hợp tài sản của công ty không đủ để thực hiện các nghĩa vụ đối với chủ nợ, thì các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng chính tài sản riêng của mình.

Ngoài ra, trong công ty hợp danh , chủ nợ có quyền yêu cầu công ty hoặc bất kỳ thành viên hợp danh nào của công ty thanh toán chứ không nhất thiết phải yêu cầu tất cả các thành viên trả nợ. Liệu điều này có gây ra sự phân biệt hay không khi không loại trừ trường hợp các thành viên trong công ty đều có công sức đóng góp như nhau?

Trong công ty hợp danh, tài sản công ty và tài sản cá nhân không được phân biệt dễ dàng. Không có quy định nào trong luật kiểm soát sự chuyển dịch quyền sở hữu đối với khối tài sản chung sang tài sản riêng. Về nguyên tắc, ngay khi một thành viên chưa được hưởng chút lợi nhuận nào thì vẫn phải chịu trách nhiệm. Vì vậy khả năng rủi ro và nguy hiểm đối với từng thành viên là rất lớn. Nếu công ty thua lỗ, họ có thể bị khánh kiệt gia sản.

Vì vậy, trước khi có ý định thành lập một công ty hợp danh cần phải tìm hiểu kỹ trách nhiệm đối với loại hình công ty này và đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi có những phát sinh thay đổi về tình hình thực tế của doanh nghiệp thì thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là yêu cầu bắt buộc thực...

Hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư nước ngoài
Các trường hợp sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư
Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam
Trách nhiệm liên đới trong công ty hợp danh
Đầu tư nước ngoài là gì