Công ty hợp danh được quyền góp vốn, mua cổ phần không?

Thế nào là công ty hợp danh?

Có thể hiểu công ty hợp danh là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, phải có ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung, ngoài ra còn có thể có thành viên góp vốn. Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán bao gồm các loại: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, chứng khoán phái sinh.Vậy vì sao công ty hợp danh không được phát hành chứng khoán, điều này có thể được giải thích dựa trên các căn cứ sau đây:

– Thứ nhất, cơ sở pháp lý: khoản 3 Điều 172 Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã quy định công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

– Thứ hai, cơ sở lý luận: công ty hợp danh với đặc điểm về chủ thể tham gia góp vốn là những người có sự quen biết, tin tưởng nhau cùng nhau kinh doanh. Tuy nhiên đặc điểm của chứng khoán lại mang tính phổ thông, một khi công ty phát hành chứng khoán thì sẽ hướng tới mục đích thu hút sự góp vốn rộng rãi mà không quan tâm đến yếu tố nhân thân của người góp vốn. Do đó, phát hành chứng khoán không phù hợp với  mục đích của các chủ thể góp vốn trong công ty hợp danh.

Công ty hợp danh được quyền góp vốn, mua cổ phần không?

– Thứ nhất, theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Doanh nghiệp, quy định về quyền góp vốn, mua cổ phần như sau:

Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp sau đây:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình

b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.”

– Thứ hai, căn cứ vào Điều 13 Nghị định 102/2010/NĐ-CP quy định tổ chức có tư cách pháp nhân mới có quyền góp vốn, mua cổ phần.

Dựa vào các quy định trên thì công ty hợp danh, có tư cách pháp nhân và không thuộc trường hợp cấm góp vốn, mua cổ phần. Nên công ty hợp danh có quyền góp vốn, mua cổ phần vào các doanh nghiệp theo quy định tương ứng của Luật doanh nghiệp.

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Có thể bạn quan tâm

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi có những phát sinh thay đổi về tình hình thực tế của doanh nghiệp thì thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là yêu cầu bắt buộc thực...

Hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư nước ngoài
Các trường hợp sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư
Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam
Trách nhiệm liên đới trong công ty hợp danh
Đầu tư nước ngoài là gì
ẤN GỌI MIỄN PHÍ