Quy trình đăng ký nhãn hiệu (phần 1)

Đăng ký nhãn hiệu, bảo hộ nhãn hiệu, bảo hộ độc quyền nhãn hiệu, độc quyền thương hiệu, độc quyền logo…thực chất tất cả là một. Vậy quy trình để đăng ký nhãn hiệu như thế nào?

Quy trình đăng ký nhãn hiệu bắt đầu từ khi nộp đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ và được Cục tiếp nhận cho tới khi được cấp văn bằng bảo hộ. Thời gian thông thường kéo dài từ 14-18 tháng.

 Kể từ ngày nộp đơn là ngày mà Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận đơn (ngày nộp đơn ghi trên dấu nhận đơn đóng trên tờ khai), Cục SHTT tiến hành thẩm định hình thức. Thời hạn thẩm định hình thức là một tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu trong quá trình thẩm định hình thức đơn, người nộp đơn chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành việc sửa chữa, bổ sung tài liệu thì thời hạn thẩm định hình thức được kéo dài thêm 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận tài liệu bổ sung. Thẩm định hình thức bao gồm các bước và nội dung công việc như sau:

  • Kiểm tra các tài liệu bắt buộc phải có trong đơn: Trong đơn đăng ký nhãn hiệu buộc phải có các tài liệu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định 103/2006/NĐ-CP, Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN. Chuyên viên so sánh các tài liệu với quy định để đánh giá số lượng tài liệu đủ hay chưa đủ.
  • Kiểm tra hình thức các tài liệu: Kiểm tra về yêu cầu đối với tờ khai, mô tả nhãn hiệu, thông tin người nôp đơn, tổ chức/cá nhân đại diện, ủy quyền; loại nhãn hiệu đăng ký; yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và tài liệu chứng minh quyền ưu tiên; các yêu cầu về nhãn hiệu; yêu cầu về chữ ký, con dấu; yêu cầu về danh mục, nhóm sản phẩm, dịch vụ (theo bảng nice); yêu cầu về quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận…
  • Kiểm tra nội dung các tài liệu: kiểm tra các loại thiếu sót của đơn (nếu có), nếu có thiếu sót thì Thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ để yêu cầu người nộp đơn sửa chữa thiếu sót và ấn định thời gian sửa chữa là 1 tháng kể từ ngày ký thông báo.
  • Xử lý tài liệu bổ sung, sửa chữa thiếu sót (nếu có).
  • Kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ; đơn hợp lệ thì kết luận ngày ưu tiên (nếu có): Đơn hợp lệ là đơn không có thiếu sót hoặc có thiếu sót nhưng đã được sửa chữa, bổ sung đúng thời hạn yêu cầu.

Như vậy thời hạn để thẩm định hình thức theo luật định chỉ là 1 tháng, tuy nhiên, trên thực tế thời hạn này 1-2 tháng vì khi có thiếu sót thì sẽ thêm thời gian sửa chữa, bổ sung thiếu sót và thẩm định lại đơn đăng ký.

(còn tiếp)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here