19006672

Giấy phép kinh doanh của Doanh nghiệp

Để được hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần phải xin giấy phép kinh doanh

do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước cấp. Đặc biệt, đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, việc xin giấy phép kinh doanh càng có ý nghĩa quan trọng hơn. Giấy phép kinh doanh thể hiện sự hoạt động  hợp pháp của doanh nghiệp, đồng thời thể hiện sự quản lý của nhà nước đối với doanh nghiệp đó, cũng như quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kể từ ngày đước cấp giấy phép kinh doanh.

Xem thêm: thủ tục thành lập công ty ở Sài Gòn

Để được cấp giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, về cơ sở vật chất

Nhiều ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có cơ sở vật chất phù hợp. Ví dụ: đối với một doanh nghiệp chế biến thực phẩm thì cần phải có dây chuyền máy móc, lao động phải mặc trang phục bảo hộ, đi găng tay khi chế biến thực phẩm, nguồn cugn cấp đầu vào phải rõ xuất xứ, nguồn gốc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,…

Thứ hai, về trình độ chuyên môn.

Có thể thấy, trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, yêu cầu người kinh doanh phải có trình độ chuyên môn, chứng chỉ, bằng cấp nhất định mới có thể xin giấy phép kinh doanh. Những ngành nghề đó là những ngành nghề yêu cầu trực tiếp người lao động phải qua quá trình đào tạo bài bản và phải trải qua quá trình kiểm tra. Có thể kể đến như ngành nghề kế toán yêu cầu doanh nghiệp phải có ít nhất hai thành viên phải là kế toán viên hay đối với kinh doanh thuốc thì yêu cầu người bán thuốc phải là dược sĩ,…

Thứ ba, một số yêu cầu đặc thù

Mỗi ngành nghề kinh doanh đều có đặc thù riêng, thuộc các lĩnh vực khác nhau nên việc xin giấy phép kinh doanh cũng có nhiều điểm khác nhau. Mỗi bộ ngành quản lý đều có những yêu cầu cụ thể đối với ngành nghề kinh doanh thuốc lĩnh vực của mình. Một số ngành nghề kinh doanh có ảnh hưởng, tác động lớn đến đời sống xã hội, chính sách của quốc gia,… để xin giấy phép kinh doanh thì cần phải có sự đồng ý bằng văn bản của các cơ quan trung ương, thậm chí có thể phải xin phép thủ tướng chính phủ. Có thể kể đến một số ngành nghề cần có giấy phép kinh doanh đặc thù như: kinh doanh casino, kinh doanh vàng hay là hoạt động ngân hàng,..

Thứ tư, về hồ sơ xin giấy phép kinh doanh và các loại thuế liên quan

Hồ sơ để xin giấy phép kinh doanh được thực hiện theo hướng dẫn của tùng bộ ngành quản lý trong lĩnh vực đó. Đi kèm với giấy phép kinh doanh là nghĩa vụ nộp thuế, phí của doanh nghiệp. Ví dụ như phí đăng kí kinh doanh, thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất – nhập khẩu,..

Trên đây là bài viết về hoạt động xin giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, cảm ơn bạn đọc đã quan tâm.

Đánh giá của bạn về bài viết
Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi có những phát sinh thay đổi về tình hình thực tế của doanh nghiệp thì thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là yêu cầu bắt buộc thực...

Hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư nước ngoài
Các trường hợp sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư
Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam
Trách nhiệm liên đới trong công ty hợp danh
Đầu tư nước ngoài là gì