Đăng ký kiểu dáng công nghiệp (phần 2)

            Trong bài viết này chúng tôi tiếp tục cung cấp một số lưu ý khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

            Thứ ba, bộ ảnh chụp kiểu dáng công nghiệp có những yêu cầu gì?

Bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ nhằm thể hiện đầy đủ các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp, cụ thể:

  • Ảnh chụp/ bản vẽ phải trên phông cùng màu và chỉ chứa sản phẩm mang KDCN yêu cầu bảo hộ;
  • Tất cả các ảnh chụp /bản vẽ phải theo cùng một tỷ lệ. Kích thước mỗi tấm ảnh chụp hoặc bản vẽ không được nhỏ hơn 90mm x 120mm và không được lớn hơn 210mm x 297mm.
  • Trong ảnh chụp hoặc bản vẽ phải có hình phối cảnh của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ.
  • Tuỳ thuộc vào Yêu cầu bảo hộ, phải có thêm ảnh chụp hoặc bản vẽ các hình chiếu, mặt cắt đủ để thể hiện rõ các đặc điểm tạo dáng mới của KDCN cần được bảo hộ.
  • Mỗi phương án của kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ phải có ảnh chụp hoặc bản vẽ thể hiện đặc điểm khác biệt với phương án cơ bản.
  • Đối với sản phẩm có nắp hoặc có thể gập lại được (tủ, va-li…) phải có hình sản phẩm ở trạng thái mở.
  • Đối với bộ sản phẩm phải có hình phối cảnh của cả bộ sản phẩm và các hình chiếu của riêng từng sản phẩm trong bộ đó

Thứ tư, tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Quý khách xem thêm mẫu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại đây.

Thứ năm, thời hạn xem xét đơn và thời hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp?

Trong thời hạn từ 12 tháng kể từ ngày nộp đơn nếu không gặp bất cứ sự phản đối nào cũng như đáp ứng đủ các tiêu chuẩn bảo hộ thì Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho chủ đơn.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ: “Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết năm năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần năm năm.” Mẫu bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

Như vậy, theo quy định này, thời hạn bảo hộ của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là 05 năm, và có thể gia hạn tối đa thêm 10 năm nữa.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here