Li-xăng là gì? Tại sao cần li-xăng?

Li-xăng nhãn hiệu được hiểu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép một pháp nhân hoặc một cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu của mình trên một vùng lãnh thổ nhất định trong khoảng thời gian nhất định, trong đó nhãn hiệu được li-xăng vẫn thuộc quyền sử dụng của bên giao li-xăng.

            Tại sao cần li xăng?

            Trên thực tế, có nhiều người muốn sử dụng nhãn hiệu của mình nhưng khi đăng ký nhãn hiệu đó thì nó lại đã được đăng ký rồi trong khi việc đăng ký trùng nhãn hiệu, hoặc tương tự gây nhầm lẫn là không thể, vì luật đã quy định rồi. Chính vì vậy, một thủ tục mới được ra đời – đó là li-xăng. Ngoài ra, thay vì mất công xây dựng một nhãn hiệu mới thì nhiều người lại chọn theo cách nhanh hơn đó là đem một khoản phí nhất định để mua uy tín thương mại đã có sẵn của những người khác, người bán vẫn có quyền đối với đối tượng của hợp đồng và người mua thì được sử dụng cái đối tượng đó theo đúng phạm vi của hợp đồng đã giao kết.

            Li-xăng mang lại lợi ích thương mại là chủ yếu. Một số doanh nghiệp không chỉ có sản phẩm mới đem lại lợi nhuận mà họ kinh doanh ngay trên chính quyền sở hữu trí tuệ bằng việc li-xăng. Quyền sở hữu trí tuệ chính là một sản phẩm vô giá. Thay vì phải sản xuất những sản phẩm thông thường thì giờ đây một tài sản trí tuệ được đem ra trao đổi, mua bán giữa các doanh nghiệp với nhau. Chỉ có li-xăng mới cho phép như vậy, còn không phải nó thì tất cả đều là trái phép.

            Li-xăng là không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Mỗi sáng chế, mỗi giải pháp hữu ích hay kiểu dáng công nghiệp, hay thường gặp nhất là hợp đồng li-xăng công nghệ, từ những ví dụ này có thể thấy rằng, chính những hợp đồng li-xăng kết nối những doanh nghiệp với nhau, kẻ muốn mua người muốn bán, vừa phục vụ nhu cầu xã hội vừa tăng doanh thu cho doanh nghiệp.

            Li-xăng hạn chế sự xâm phạm đối với đối tượng của sở hữu công nghiệp. Thay vì lo lắng vì những người khác có thể ăn trộm hay dùng nhãn hiệu của bạn một cách bất hợp pháp thì giờ đây, những người muốn xâm phạm đó trở thành đối tác của bạn trong hợp đồng li-xăng. Từ đối thủ trở thành bạn hàng. Tại sao không thể?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here