Nhãn hiệu – Tên thương mại, đừng coi tôi là một

Tên thương mại và nhãn hiệu, – anh em song sinh nhưng khác trứng.

Vì sao hai đối tượng này lại là anh em song sinh, bởi lẽ đây đều là những dấu hiệu nhìn thấy được, thường được gắn trên hàng hóa sản phẩm dịch vụ và hóa đơn chứng từ.

Tuy nhiên, hai người anh em này lại khác trứng nhau. Vì sao lại như vậy, hãy nhìn vào các tiêu chí dưới đây:

Tiêu Chí Nhãn hiệu Tên thương mại
Khái niệm Là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

(K16 điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009)

Là tên gọi chung của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

(Khu vực kinh doanh: là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng)

(Khoản 21 điều 4 luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009)

Dấu hiệu

(Hình thức thể hiện)

Là hình ảnh/ từ ngữ/ Hoặc kết hợp hình ảnh và từ ngữ Từ ngữ
Số Lượng Một công ty có thể sở hữu nhiều nhãn hiệu Chỉ có thể có duy nhất một tên thương mại
Căn cứ xác lập và việc sử dụng trên thực tế Nhãn hiệu được xác lập quyền trên cơ sở nộp đơn đăng ký.

Lưu ý:

Không bắt buộc phải sử dụng trước/ hoặc kinh doanh trên tế mới được đăng ký => Nhãn hiệu có thể đăng ký trước “ĐỂ GIỮ CHỖ” (luật VN trên cơ sở nộp đơn trước) nhằm mục đích được bảo hộ, khi có nhu cầu thì sử dụng (lưu ý: thời hạn là 5 năm sau khi được cấp phải sử dụng)

Tên thương mại không cần đăng ký sở hữu mà dựa trên hành vi sử dụng thực tế, hợp pháp tên thương mại đó.

Lưu ý:

Phải có hành vi sử dụng thực tế thì mới là cơ sở để xác lập quyền (không được “Giữ chỗ trước” như nhãn hiệu) => đây chính là điểm khác biệt

Phạm vi bảo hộ Phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam Trong lĩnh vực và Khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng

(Có nên chăng làm rõ cách xác định khu vực địa lý? Khi mà thời đại công nghệ 4.0 đang ngày càng phát triển thì việc hoạt động kinh doanh có thể qua mạng internet, phạm vi địa lý làm thế nào để biết?

Mối quan hệ Nhãn hiệu không được trùng với tên thương mại đã có trước Tên thương mại không được trùng với nhãn hiệu có trước
Thời hạn bảo hộ 10 năm, không giới hạn số lần gia hạn Bảo hộ không xác định thời gian, chấm dứt khi không còn sử dụng.
Chuyển giao  Có thể chuyển giao hoặc chuyển nhượng Chỉ có thể là đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng với điều kiện là việc chuyển nhượng tên thương mại kèm theo việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở sản xuất kinh doanh
5 (100%) 1 vote

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn