Hướng dẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Lào

Lào là một nước láng giềng thân thiết của Việt Nam, Lào cũng là một thị trường được các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm. Chính vì thế, thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào là một thủ tục không thể bỏ qua khi đi tìm thị trường tại đất nước này.

Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Có thể bạn quan tâm

 • Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn.
 • 01 bản ghi danh mục sản phẩm/ dịch vụ mang nhãn hiệu xin đăng ký bảo hộ.
 • Quốc gia, số đơn và ngày nộp đơn.

Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

 • 01 giấy uỷ quyền có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu doanh nghiệp và phải công chứng chữ ký, ghi rõ nhãn hiệu xin đăng ký trong giấy ủy quyền (bản sao được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn, với điều kiện bản gốc phải được nộp trước trong vòng 60 ngày kể từ ngày nộp đơn.
 • 20 mẫu nhãn hiệu (kích thước không dưới 50mm x 50 mm và không quá 80 mm x 80 mm)
 • Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên theo công ước Paris (nếu có) bao gồm: số đơn, ngày ưu tiên, quốc gia. Bản sao đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của cơ quan nộp đơn và bản dịch tiếng Anh (có thể cung cấp sau khi nộp đơn).

Tiến trình đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Nộp đơn

Các cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Lào nếu họ có đại diện hợp pháp tại Lào, ví dụ như văn phòng đại diện. Nếu không, các đơn này phải được nộp thông qua đại diện về nhãn hiệu ở Lào. Theo nguyên tắc “nộp đơn đầu tiên”, Lào sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu  cho cá nhân/pháp nhân nào nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên tại nước này.

 • 01 đơn đăng ký nhãn hiệu tại Lào chỉ dùng để đăng ký cho một nhãn hiệu với 01 nhóm hàng hóa/ dịch vụ.

Thời hạn nộp đơn

 • Thời gian nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đến khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Lào là 5-6 tháng.

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ đăng ký nhãn hiệu

 • Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Lào là 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm và không giới hạn số lần gia hạn. Văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.
 • Chủ sở hữu Nhãn hiệu hàng hóa sẽ buộc phải sử dụng Nhãn hiệu hàng hóa đã đăng ký của mình tại Lào. Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa có thể bị hủy bỏ nếu Nhãn hiệu đã đăng ký không được sử dụng trong 5 năm liên tục
 • Trong thời gian hiệu lực của nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu cũng có thể chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu cho bên thứ ba, có thể chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho bên thứ ba thông qua hợp đồng li-xăng.Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu phải được lập bằng văn bản và đăng ký với cơ quan có thẩm quyền ở Lào thì mới có hiệu lực pháp luật.
Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

ẤN GỌI MIỄN PHÍ