Những cơ quan nào có thẩm quyền bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp?

Theo quy định hiện hành, phù hợp với chức năng quản lý Nhà nước và chức năng xét xử, những cơ quan dưới đây có chức năng bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xét xử. Thẩm quyền áp dụng biện pháp hành chính của cơ quan xử lý vi phạm được quy định cụ thể như sau:

Cơ quan Thanh tra Khoa học và Công nghệ các cấp

Có thể bạn quan tâm

Có thẩm quyền bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp bằng biệp pháp hành chính thông qua việc xử phạt các hành vi vi phạm hành chính, hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp xảy ra trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác, quảng cáo, lưu thông, trừ hành vi xảy ra trong xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

Cơ quan Quản lý thị trường các cấp

Có thẩm quyền xử lý các hành vi phạm về sở hữu công nghiệp xảy ra trong lưu thông hàng hóa và kinh doanh thương mại trên thị trường.

Cơ quan Hải quan các cấp

Có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm về sở hữu công nghiệp xảy ra trong nhập khẩu hàng hóa.

Cơ quan Công an các cấp

Có thẩm quyền phát hiện, xác minh, thu thập thông tin, chứng cứ của hành vi vi phạm về sở hữu công nghiệp và cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm và xử phạt các hành vi vi phạm về sở hữu công nghiệp.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện

Có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm về sở hữu công nghiệp xảy ra tại địa phương mà mức phạt, hình thức xử phạt, biện pháp xử lý áp dụng đối với hành vi đó vượt quá thẩm quyền của các cơ quan có thẩm quyền khác (Khoản 1 Điều 200 Luật SHTT 2005, sửa đổi bổ sung 2009).

Bạn có thể tham khảo các bài viết có cùng chủ đề:

• Gia hạn nhãn hiệu muộn theo quy định của Luật SHTT

• Những thay đổi về phí và lệ phí đăng ký nhãn hiệu, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp

• Đặt tên nhãn hiệu hàng hóa như thế nào cho đúng?

• Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

>> Luật sư tư vấn về sở hữu trí tuệ trực tuyến gọi số: 19006672

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

ẤN GỌI MIỄN PHÍ