Trung gian thương mại là gì?

Trung gian thương mại là gì theo quy định của pháp luật? Có những hoạt động trung gian thương mại nào ở Việt Nam hiện nay?

Đây là phương thức giao dịch, trong đó người mua và người bán không trực tiếp giao dịch với nhau mà thông qua một người thứ 3 hoặc quan hệ của họ được thiết lập trên cơ sở hỗ trợ của người thứ 3 (trong trường hợp môi giới)

– Trong phương thức giao dịch qua trung gian luôn có sự hiện diện của 1 người thứ 3 – người này đứng ở vị trí độc lập với 2 bên còn lại trong quan hệ; là người thực hiện dịch vụ theo sự ủy quyền của 1 trong 2 bên để hưởng thù lao

Căn cứ pháp lý: Khoản 11 Điều 3 Luật thương mại 2005

Hoạt động của thương nhân để thực hiện các giao dịch thương mại cho 1 hoặc 1 số thương nhân được xác định được gọi là hoạt động trung gian thương mại

Hoạt động trung gian TM:

* Đại diện cho thương nhân

* Môi giới thương mại

* Ủy thác mua bán hàng hóa

* Đại lý thương mại

Đặc điểm của trung gian thương mại

– Thứ nhất: Do chủ thể trung gian thực hiện lợi ích của bên thuê dịch vụ để hưởng thù lao

+ Bên trung gian thực hiện việc mua bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ với bên thứ 3 không vì lợi ích bản thân mà vì lợi ích của bên thuê dịch vụ

+ Bên được thuê làm dịch vụ là người trung gian nhận sự ủy quyền của bên thuê dịch vụ và thay mặt bên thuê dịch vụ thực hiện các hoạt động thương mại với bên thứ 3. Khi giao dịch với bên thứ 3, thương nhân trung gian có thể nhân danh chính mình hoặc nhân danh bên thuê dịch vụ (xác định xêm ai là người ra tòa: nếu nhân mình -> hầu tòa, nếu nhân danh người khác -> người khác hầu tòa)

– Thứ hai, bên thực hiện dịch vụ trung gian phải là thương nhân; có tư cách pháp lý độc lập với bên thuê dịch vụ và bên thứ 3

Thương nhân trung gian thực hiện hoạt động thương mại với tư cách pháp lý độc lập và tự do. Thương nhân trung gian ký kết hoạt động làm dịch vụ cho bên thuê dịch vụ với tư cách thương nhân độc lập chứ không phải là người làm công ăn lương của bên thuê dịch vụ hay 1 bộ phận của bên thuê dịch vụ

– Thứ ba, dịch vụ trung gian thương mại được xác lập trên cơ sở hợp đồng dịch vụ

+ Hình thức: bằng văn bản và các hình thức tương đương. Riêng hợp đồng môi giới không bắt buộc phải bằng văn bản

3.5 (70%) 2 votes

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn