Phân biệt pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại

Căn cứ pháp lý quy định như thế nào về 2 loại pháp nhân? Phân biệt pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại.

Căn cứ pháp lý:

Điều 75,76 Bộ luật Dân sự 2015

Phân biệt pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại

Tiêu chí so sánh Pháp nhân thương mại  

Pháp nhân phi thương mại

 

Mục tiêu hoạt động Tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên Không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên
Loại hình pháp nhân Doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, doanh nghiệp xã hội và các tổ chức phi thương mại khác.
Quy định điều chỉnh việc thành lập, hoạt động, chấm dứt Bộ luật Dân sự 2015, Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan Bộ luật Dân sự 2015, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan

Để nắm rõ thế nào là Pháp nhân trong luật dân sự, xin mời xem tại đây!

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn