Khác nhau cơ bản giữa Phòng công chứng và Văn phòng công chứng

Hiện nay, dịch vụ công chứng đã trở nên gần gũi và phổ biến hơn người dân. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người không phân biệt được giữa Phòng công chứng và Văn phòng công chứng. Quyền hạn có khác nhau hay không? Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu nhé.

 1. Phòng công chứng

Là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư Pháp, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật.

 1. Văn phòng công chứng

Là tổ chức dịch vụ công thay mặt nhà nước chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của các hợp đồng, giao dịch; tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch; có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính bằng các nguồn thu từ phí công chứng, thù lao công chứng và các nguồn thu hợp pháp khác.

 1. Các tiêu chí phân biệt

 • Tên gọi:

Tên gọi bao gồm cụm từ “ Phòng công chứng” kèm theo số thứ tự thành lập và tên của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại địa điểm thành lập.

Tên gọi bao gồm cụm từ “Văn phòng công chứng” kèm theo họ tên của Trưởng Văn phòng hoặc họ tên của một công chứng viên hợp danh khác do các công chứng viên hợp danh thỏa thuận, không bao gồm số thứ tự và tên tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài ra, cách đặt tên cũng không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức tương tự khác, không vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

 • Địa vị pháp lý

Phòng công chứng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng (Theo điều 19 Luật Công chứng 2014) => Phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp công lập.

Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Công chứng 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014 => Tổ chức dịch vụ công, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính.

 1. Người đại diện theo pháp luật

 • Phòng công chứng: Trưởng phòng công chứng (là Công chứng viên- do Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm)
 • Văn phòng công chứng: Công chứng viên của văn phòng công chứng không phải là công chức, viên chức nhà nước, được hưởng lương từ các khoản thu nhập từ nguồn phí, thù lao công chứng và nguồn thu hợp pháp khác của hợp đồng công chứng.
 1. Quyết định thành lập

 • Phòng công chứng: Căn cứ vào nhu cầu của từng địa phương, UBND tỉnh sẽ xem xét và ra quyết định thành lập thêm.
 • Văn phòng công chứng: Do công chứng viên hợp danh chủ động xin thành lập, mang tính cá nhân như thành lập doanh nghiệp.

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn