Bảo quản chứng cứ trong dân sự

Bảo quản chứng cứ trong dân sự. Chứng cứ trong dân sự là gì ? Khi nào thì cần phải sử dụng đến chứng cứ dân sự ? Bảo quản chứng cứ như thế nào ? Ý nghĩa của việc bảo quản chứng cứ dân sự.

Chứng cứ là gì?

Tại điều 93 BLTTDS 2015.Theo đó, “Chứng cứ trong vụ việc dân sự là những gì có thật được đương sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác giao nộp, xuất trình cho Tòa án trong quá trình tố tụng hoặc do Tòa án thu thập được theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và được Tòa án sử dụng làm căn cứ để xác định các tình tiết khách quan của vụ án cũng như xác định yêu cầu hay sự phản đối của đương sự là có căn cứ và hợp pháp”.Tuy còn nhiều ý kiến khác nhau nhưng về cơ bản, quy định này đã phản ánh được tương đối đầy đủ bản chất của chứng cứ.

Bảo quản chứng cứ là gì?

Bảo quản chứng cứ là giữ gìn giá trị chứng minh của chứng cứ.Trong tố tụng dân sự, việc bảo quản chứng cứ giữ nguyên được giá trị chứng minh của chứng cứ, bảo đảm việc giải quyết  vụ việc dân sự nhanh chóng và đúng đắn.

Việc bảo quản chứng cứ được quy định như thế nào?

Tại điều 107 BLTTDS 2015:

“1. Tài liệu, chứng cứ đã được giao nộp tại Tòa án thì việc bảo quản tài liệu, chứng cứ đó do Tòa án chịu trách nhiệm.

  1. Tài liệu, chứng cứ không thể giao nộp được tại Tòa án thì người đang lưu giữ tài liệu, chứng cứ đó có trách nhiệm bảo quản.
  2. Trường hợp cần giao tài liệu, chứng cứ cho người thứ ba bảo quản thì Thẩm phán ra quyết định và lập biên bản giao cho người đó bảo quản. Người nhận bảo quản phải ký tên vào biên bản, được hưởng thù lao và phải chịu trách nhiệm về việc bảo quản tài liệu, chứng cứ theo quy định của pháp luật.
  3. Nghiêm cấm việc hủy hoại tài liệu, chứng cứ.”

Như vậy, chứng cứ phải được bảo quản lâu dài, không để bị mất, thất lạc hoặc giảm giá trị chứng minh.Chứng cứ có thể do đương sự, tòa án hoặc người nào đó lưu giữ.Do vậy, về nguyên tắc, người nào lưu giữ chứng cứ phải có trách nhiệm bảo quản chứng cứ.

Để xác nhận được trách nhiệm của người lưu giữ chứng cứ, khi giao nhận chứng cứ đều phải có biên bản phản ánh lại.Người nhận bảo quản phải kí tên vào biên bản,được hưởng thù lao và phải chịu trách nhiệm về việc bảo quản chứng cứ đó.

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn