Dịch vụ tư vấn soạn thảo Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Dịch vụ tư vấn soạn thảo Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hiện công ty chúng tôi đang tiến hành thủ tục nhượng quyền thương mại nhưng chưa biết được quy định pháp luật về vấn đề này đặc biệt là vấn đề Hợp đồng, đăng ký nhãn hiệu. Mong luật sư làm rõ dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng cho việc nhượng quyền thương mại cho chúng tôi

Hồng: 0987***78

Trả lời

Căn cứ trên thông tin do Bà cung cấp, chúng tôi hiểu rằng Bà đang có nhu cầu: Soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại.

Quy trình, thủ tục thực hiện công việc

Dựa vào nội dung thoả thuận giữa bên Bà và bên nhận nhượng quyền, chúng tôi sẽ soạn thảo Hợp đồng cho việc nhượng quyền thương mại trên cơ sở pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo tính khách quan, hợp pháp, hợp lý giữa các bên ký kết hợp đồng.

Các công việc cần thực hiện

Tiếp nhận các yêu cầu của Khách hàng, các điều khoản, nội dung khách hàng mong muốn thể hiện trong hợp đồng

            Thời gian: 1 ngày làm việc

Soạn thảo hợp đồng:

            Thời gian: 5 ngày làm việc

Gửi bản thảo Hợp đồng cho khách hàng

            Thời gian: 01 ngày

Chỉnh sửa Hợp đồng, bổ sung các điều khoản mới (nếu có)

            Thời gian 1/2 ngày làm việc

Hoàn thiện Hợp đồng

            Thời gian: 02 giờ làm việc

Gửi khách hàng bản Hợp đồng cuối cùng

            Thời gian: 1/2 ngày làm việc

Chúng tôi mong rằng thư này đã đáp ứng mọi yêu cầu của Bà đối với dịch vụ của chúng tôi.

Trường hợp Bà có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến nội dung thư này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn