Hạn mức giao đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội

Căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất cũng như quỹ đất của địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh quy định hạn mức giao đất ở trên địa bàn tỉnh. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hạn mức giao đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nội dung này được quy định tại Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Cụ thể,

  1. Hạn mức giao đất ở tái định cư; giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội được quy định như sau:
Khu vực Mức tối thiểu Mức tối đa
Các phường 30 m2 90 m2
Các xã giáp ranh các quận và thị trấn 60 m2 120 m2
Các xã vùng đồng bằng 80 m2 180 m2
Các xã vùng trung du 120 m2 240 m2
Các xã vùng miền núi 150 m2 300 m2

(Hạn mức giao đất ở quy định tại Điều này không áp dụng cho trường hợp mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.)

  1. Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở cho các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở ổn định theo khoản 2 Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CPngày 15/5/2014 của Chính phủ được xác định bằng một lần hạn mức giao đất ở nhưng không vượt quá diện tích thửa đất.
  2. Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở cho các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở ổn định theo khoản 3 Điều 24 Nghị định số 43/2014/NĐ-CPngày 15/5/2014 của Chính phủ được xác định bằng 05 lần hạn mức giao đất ở nhưng không vượt quá diện tích thửa đất.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here