Giấy tờ cần có khi muốn xây nhà

Muốn xây nhà cần có những loại giấy tờ gì để đảm bảo quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức. Diendanphapluat sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc thông qua bài viết dưới đây!

Căn cứ pháp lý: Điều 3 Nghị định 53/2017/NĐ-CP

Giấy chứng nhận, giấy tờ cần có:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (Luật đất đai 2001 và 2003)

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (luật đất đai 2013)

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

– Giấy tờ về xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đối với trường hợp cấp phép xây dựng để thực hiện xây dựng mới, chửa chữa, cải tạo hoặc di dời các công trình lịch sử.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoặc văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng của UBND cấp huyện đối với công trình xây dựng gồm; biển quảng cáo, trạm viễn thông, cột ăng ten tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng để xây dựng và không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

– Giấy tờ về đất đai đối với trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Các loại văn bản của cơ quan nhà nước

– Văn bản của cơ quan nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

– Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

– Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đề nghị của cơ quan cấp phép xây dựng.

– Báo cáo rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất.

Hợp đồng cần có:

– Hợp đồng thuê đất.

– Hợp đồng thuê đất được giao kết giữa chủ đầu tư xây dựng công trình và người quản lý, sử dụng công trình giao thông hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đối với công trình được phép xây dựng trong phạm vi đất đanh cho giao thông theo quy định pháp luật.

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 95 Luật Xây dựng 2014

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ gồm:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

– Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

– Bản vẽ thiết kế xây dựng;

– Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn