Ưu và nhược điểm Công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp tương đối phổ biến. Tuy nhiên công ty TNHH cũng có những ưu và nhược điểm nhất định.

  1. Công ty TNHH một thành viên

Ưu điểm

  • Chủ sở hữu có toàn quyền quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty
  • Chủ sở hữu công ty chỉ phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên sẽ ít gây ra rủi ro cho chủ sở hữu. Đây cũng là một ưu điểm vượt trội hơn hẳn nếu so sánh với các doanh nghiệp tư nhân.

Nhược điểm

Vì không có quyền phát hành cổ phiếu nên công ty bị hạn chế trong vấn đề huy động vốn. Trong trường hợp, công ty muốn huy động vốn từ cá nhân, tổ chức khác thì buộc phải thực hiện chuyển đổi sang loại hình công ty.

  1. Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Ưu điểm

  • Cũng giống với Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các khoảng nợ nằm trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn.
  • Số lượng thành viên công ty trách nhiệm không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp;
  • Việc chuyển nhượng vốn được quy định chặt chẽ nên khi thay đổi thành viên các thành viên khác hoàn toàn có thể kiểm soát

Nhược điểm

  • Chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là các loại hình công ty khác.
  • Không có quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn nên bị hạn chế

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn