Các hình thức giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Các hình thức giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH là gì? Quy định về hình thức giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH ở đâu? Bài viết sau đây sẽ phân tích cụ thể vấn đề này.

Trước hết, Khoản 3, Điều 68, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

3. Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật này;

c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật này.”

Căn cứ vào quy định này, có thể thấy rằng có 03 hình thức để giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Đối với hình thức hoàn trả vốn, cần lưu ý, Công ty đã phải đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên thì mới được giảm vốn bằng hình thức này.

Tiếp theo là trường hợp giảm vốn do Công ty mua lại phần vốn góp. Theo Điều 52, Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty mua lại phần vốn góp theo yêu cầu của thành viên bỏ phiếu không tán thành nghị quyết của Hội đồng thành viên về các vấn đề:

– Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

– Tổ chức lại công ty;

– Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp thứ ba mà Công ty được giảm vốn đó là do vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn. Theo Điều 48, Luật Doanh nghiệp 2014, thời hạn này là trong 90 ngày, kể từ ngày Công ty TNHH được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hy vọng qua bài viết trên, bạn đã hiểu thêm về vấn đề các hình thức giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Trường hợp bạn cần tư vấn chi tiết hơn, vui lòng liên hệ 19006672.

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi có những phát sinh thay đổi về tình hình thực tế của doanh nghiệp thì thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là yêu cầu bắt buộc thực...

Hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư nước ngoài
Các trường hợp sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư
Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam
Trách nhiệm liên đới trong công ty hợp danh
Đầu tư nước ngoài là gì