Tag Archives: luật lao động

Mẫu hợp đồng lao động

Mẫu Hợp đồng lao động theo đính kèm trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục lập hợp đồng lao động. CỘNG HOÀ XÃ HỘI

Nội quy lao động

nội quy lao động

Chủ thể có thẩm quyền ban hành nội quy lao động là người sử dụng lao động. Nội quy này bắt buộc phải được ban hành ở những đơn vị sử dụng 10 người lao động trở lên. Hình thức nội quy phải bằng văn bản. Nội dung nội quy lao động không được trái

Áp dụng hình thức kỷ luật sa thải

Áp dụng hình thức kỷ luật sa thải

Áp dụng hình thức kỷ luật sa thải như thế nào cho đúng luật, Công ty sa thải nhân viên đúng luật để không bị nhân viên kiện hợp đồng lao động Sa thải là hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc nhất đối với người lao động. Chính vì tính nghiêm trọng của

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

Thuế chống bán phá giá

Theo quy định tại Điều 149 Bộ luật dân sự 2015: “Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định”. Như vậy thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

Hợp đồng lao động vô hiệu

Hop Dong Lao Dong Vo Hieu

Hợp đồng lao động bị vô hiệu khi nào? Hợp đồng lao động có ý nghĩa quan trọng. Nó xác định quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Như vậy ta cần hiểu sao cho đúng 1. Hợp đồng lao động vô hiệu khi nào? – Hợp đồng

Các trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

don-phuong-cham-dut-lao-dong

Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây: – Khi có một trong những căn cứ để người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng: Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. Lưu

Hợp đồng lao động

Hop dong lao dong

  Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Như vậy, chủ thể trong hợp đồng lao động là người lao động và

Xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp khi xảy ra tai nạn lao động

tai-nan-lao-dong

Tai nạn lao động là trường hợp không một ai mong muốn; không những ảnh hưởng đến chính người bị tai nạn; mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế và hình cảnh chính người sử dụng lao động. Tuy nhiên, tai nạn lđ vẫn thường xảy ra tại các doanh nghiệp do thiếu