Các trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động vô hiệu

Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

– Khi có một trong những căn cứ để người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng:

Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. Lưu ý: Người sử dụng lao động phải quy định cụ thể tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của doanh nghiệp, làm cơ sở đánh giá người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục;

Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

Người lao động không có mặt tại nơi làm việc trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động.

Theo đó người sử dụng lao động có nghĩa vụ báo trước:

+ Với hợp đồng lao động không xác định thời hạn: ít nhất 45 ngày;

+ Với hợp đồng lao động xác định thời hạn: ít nhất 30 ngày;

+ Với hợp đồng mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng: ít nhất 03 ngày làm việc.

– Trong những trường hợp riêng được pháp luật quy định

Trường hợp doanh nghiệp có những thay đổi như hợp nhất, sáp nhập, chia tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu,… hoặc thay đổi cơ cấu công nghệ hay vì lý do kinh tế, dù đã xây dựng phương án sử dụng lao động vẫn không thể giải quyết việc làm mới cho người lao động thì người sử dụng lao động có thể cho người lao động thôi việc.

Người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc trong trường hợp này thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định pháp luật.

– Người sử dụng lao động sa thải người lao động: Đây là hình thức kỷ luật nghiêm trọng nhất đối với người lao động.

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Có thể bạn quan tâm

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

ẤN GỌI MIỄN PHÍ