Tag Archives: luật sư tư vấn lao động

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

Thuế chống bán phá giá

Theo quy định tại Điều 149 Bộ luật dân sự 2015: “Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định”. Như vậy thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

Hợp đồng lao động vô hiệu

Hop Dong Lao Dong Vo Hieu

Hợp đồng lao động bị vô hiệu khi nào? Hợp đồng lao động có ý nghĩa quan trọng. Nó xác định quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Như vậy ta cần hiểu sao cho đúng 1. Hợp đồng lao động vô hiệu khi nào? – Hợp đồng

Các trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

don-phuong-cham-dut-lao-dong

Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây: – Khi có một trong những căn cứ để người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng: Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. Lưu

Các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Chấm dứt hợp đồng lao động

Đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu tuân thủ nghĩa vụ báo trước và có một trong các căn cứ dưới đây: – Không được bố trí