Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Đối với các doanh nghiệp, thương nhân sản xuất mỹ phẩm thì việc xin cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm là rất quan trọng.

 1. Điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Căn cứ theo Thông tư 09/2015/TT-BYT thì muốn quảng cáo mỹ phẩm thì cần phải có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Nội dung quảng cáo phải theo đúng quy định Điều 4 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP và Khoản 2 ĐIều 6 Thông tư 09/2015/TT-BYT:

 • Tài liệu: Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về dược và Tài liệu chứng minh tính an toàn, hiệu quả của mỹ phẩm và tuân thủ theo hướng dẫn về công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm của hiệp hội quốc tế (nếu có)
 • Nội dung quảng cáo theo đúng quy đinh phải có:
 • Tên mỹ phẩm
 • Tính năng, công dụng sản phẩm phải phù hợp với bản chất của sản phẩm, phân loại sản phẩm và tính năng, công dụng đã được công bố theo quy định của pháp luật.
 • Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;
 • Các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế.
 • Không được sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế khác;
 • Không được quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc
 • Có đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
 • Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam của đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân được đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm ủy quyền bằng văn bản.
 1. Trình tự thủ tục

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật:

 • Các giấy tờ quy định tại Điều 13 Thông tư 09/2015/TT-BYT:
 • Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh cho tính năng, công dụng của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo mỹ phẩm nêu tính năng, công dụng của sản phẩm không có trong nội dung của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận.

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo nộp hồ sơ tại Cơ quan có thẩm quyền
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản đề nghị đơn vị sửa đổi, bổ sung. Thời gian để đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu tối đa là 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung của cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Quá thời hạn này thì hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo hết giá trị.

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BYT.

Trường hợp không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.

Bước 3: Nhận kết quả

Bước 4: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm công bố trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan mình danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền phụ trách đã được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoặc có giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực.

 

 

 

 

 

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn