Điều kiện đối với kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

Sự ra đời của vận tải đường thủy nội địa như một bước ngoặc đánh dấu thay đổi rõ rệt về cơ cấu hàng hóa và cơ cấu thị trường, giúp nền kinh tế tăng trưởng mạnh, con người người bắt kịp xu thế cuộc sống hiện đại.

1.Các hình thức kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

 • Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định
 • Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến
 • Kinh doanh vận chuyển khách du lịch
 • Kinh doanh vận tải hành khách ngang sông
 • Kinh doanh vận tải hàng hóa.

2.Điều kiện chung đối với kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

 • Có đăng ký kinh doanh ngành nghề vận tải đường thủy nội địa.
 • Phương tiện phải bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
 • Thuyền viên phải có bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định.
 • Thuyền viên phải đủ tiêu chuẩn về sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.
 • Thuyền viên, nhân viên phục vụ có hợp đồng lao động với đơn vị kinh doanh vận tải
 • Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện đối với hành khách và người thứ ba.

3. Điều kiện riêng với từng loại hình thức kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

* Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định

 • Có văn bản chấp thuận tuyến hoạt động và phương án khai thác tuyến của cơ quan có thẩm quyền
 • Nhân viên phục vụ trên phương tiện phải được tập huấn về nghiệp vụ
 • Người điều hành vận tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải từ trung cấp trở lên hoặc có trình độ từ cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật khác.
 • Có nơi neo đậu cho phương tiện phù hợp với phương án khai thác tuyến và yêu cầu về an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường
 • Phương tiện phải lắp đặt thiết bị nhận dạng tự động – AIS khi hoạt động trên tuyến từ bờ ra đảo hoặc giữa các đảo.
 • Có bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông.

* Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến

 • Có hợp đồng với người thuê vận tải.
 • Nhân viên phục vụ trên phương tiện phải được tập huấn về nghiệp vụ
 • Người điều hành vận tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải từ trung cấp trở lên
 • Phương tiện phải lắp đặt thiết bị nhận dạng tự động – AIS khi hoạt động trên tuyến từ bờ ra đảo hoặc giữa các đảo.
 • Có bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông

* Điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch

 • Phương tiện phải được cấp biển hiệu riêng cho phương tiện vận chuyển khách du lịch
 • Nhân viên phục vụ phải được tập huấn về nghiệp vụ du lịch

* Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách ngang sông

 • Đơn vị kinh doanh phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận
 • Phải đón, trả hành khách tại bến đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.
 • Phương tiện phải bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
 • Thuyền viên, người lái phương tiện phải có chứng chỉ chuyên môn.

* Điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa

 • Kinh doanh vận tải hàng hóa nguy hiểm phải đáp ứng yêu cầu về vận tải hàng hóa nguy hiểm.
 • Việc vận chuyển hàng hóa có nguy cơ gây sự cố môi trường phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn