XÂY DỰNG NỘI QUY CÔNG TY CẦN ĐẢM BẢO NHỮNG YẾU TỐ NÀO?

Để xây dựng nội quy công ty, cần phải đảm bảo có được các nội dung mà pháp luật quy định, cụ thể là tại Điều 119 của Bộ luật Lao Động và nghị định số 05/2015/NĐ-CP  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của luật lao động. Theo đó, 5 nội dung sau đây là 5 nội dung cần phải có trong một bản nội quy công ty

  • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
  • Trật tự tại nơi làm việc
  • An toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc
  • Bảo vệ tài sản, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động
  • Các hành vi vi phạm kỉ luật lao động, hình thức xử lý kỉ luật lao động và trách nhiệm vật chất

Không nhất thiết phải quy định 5 phần trên thành  5 chương với các điều khoản cụ thể mà có thể linh động để phù hợp với lĩnh vực hoạt động của công ty. Ví dụ như đối với các công ty kinh doanh mà có cửa hàng thì có thể quy định hẳn riêng từng chương về trang phục khi đi làm hoặc phong cách ứng xử khi tiếp xúc với khách hàng. Mục đích là để nhấn mạnh hơn về những quy định này. Mặc dù hiện nay có thể có rất nhiều mẫu nội quy khác nhau, nhưng xây dựng nội quy như thế nào cho hợp lí là rất quan trọng để phù hợp nhất cho việc quản lý công ty

Theo ý kiến cá nhân người viết, khi xây dựng nội quy công ty thì nên phần ra làm 2 phần:

– Những quy định chung

– Những quy định đặc thù của công ty  

Từ đó tạo ra 1 bảng nội quy dễ hiểu và dễ áp dụng nhất

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here