PHÂN BIỆT CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN VÀ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

 

 

Câu hỏi đặt ra là công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty TNHH 1 thành viên có gì khác nhau? Thông qua bảng so sánh dưới đây, người đọc có thể tiếp cận được cái nhìn tổng quan nhất về 2 loại hình doanh nghiệp này

Tiêu chí Công ty TNHH 2 thành viên trở lên Công ty TNHH 1 thành viên
Cơ sở pháp lí Được quy định tại mục 1 chương III Luật Doanh nghiệp 2014 Được quy định tại mục 2 chương III Luật Doanh nghiệp 2014 
Đặc điểm về thành viên/cổ đông Thành viên có thể là cá nhân, tổ chức với số lượng không vượt quá 50 người Do 1 cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu công ty
Chế độ trách nhiệm –         Đối với công ty: chịu trách nhiệm trong phạm vi tài sản của công ty.

–         Đối với các thành viên: chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty

chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
Tư cách pháp nhân Có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí thành lập doanh nghiệp Có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí thành lập doanh nghiệp
Đặc điểm về vốn, phương thức huy động vốn Vốn điều lệ là tổng giá trị phần vốn góp mà các thành viên cam kết góp vào công ty.

Không được phát hành cổ phần đề huy động vốn

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp vào công ty.

Không được phát hành cổ phần để huy động vốn

Cơ cấu tổ chức Bao gồm: Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trong trường có từ 11 thành viên trở lên phải thành lâp ban kiểm soát Do tổ chức làm chủ sở hữu: được tổ chức, quản lí theo 1 trong 2 mô hình sau đây:

–         Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên

–         Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Do cá nhân làm chủ sở hữu: bao gồm Chủ tịch công ty, Giám đốc, Tổng giám đốc

Người đại diện theo pháp luật Có thể có 1 hoặc  nhiều người đại diện theo pháp luật, do điều lệ công ty quy định. Có thể có 1 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật, được quy định trong điều lệ công ty
Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn