Sở hữu trí tuệ

Quyen uu tien trong dang ky nhan hieu Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ xuất hiện ngày càng nhiều, với quy mô lớn và hình thức hết sức tinh vi, trở thành một vấn đề vô cùng bức xức ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường kinh doanh. Vậy như thế nào được gọi là

Các loại quyền được bảo hộ trong quyền tác giả

Các loại quyền được bảo hộ trong quyền tác giả

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

hiệu lực nhãn hiệu

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả được quy định cụ thể dưới đây: Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo...

Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Những thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị khi tiến hành đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan:

Xâm phạm quyền tác giả

Hành vi xâm phạm quyền tác giả thể hiện dưới nhiều hình thức như: Sửa chữa, cắt xén tác phẩm; sao chép tác phẩm không xin phép tác giả;...

Mì tôm Miliket

mi-tom-miiket

Hẳn ai lớn lên cũng đã một lần ăn mì ăn liền. Thức ăn tiện lợi, rẻ và đặc biệt có mặt khắp nơi trên hành tinh này. Ngày...

Trường hợp nào nên đăng ký cả nhãn hiệu và bản quyền logo

Một logo có thể bảo hộ là một nhãn hiệu hoặc quyền tác giả cho logo( thường dưới dạng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng). Nhiều chủ thể kinh...

Phân biệt nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận ?

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Thế chấp quyền sử dụng đất

Việc đăng ký nhãn hiệu đối với các doanh nghiệp hiện này là hoạt động rất cần thiết, điều này không chỉ giúp doanh nghiệp có thể độc quyền...