Phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã theo pháp luật

Phá sản là gì? Phân loại phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã? Chủ thể có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu phá sản bao gồm những ai?

Có thể bạn quan tâm

Khái niệm

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phá sản 2014:

Phá sản là tình trạng của DN, HTX mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

DN, HTX mất khả năng thanh toán là DN, HTX không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán DN, HTX không thực hiện dịch vụ:

Trường hợp 1: DN, HTX không có tài sản để thanh toán các khoản nợ;

Trường hợp 2: DN, HXT có tài sản nhưng không thanh toán các khoản nợ.

Phân loại phá sản

– Căn cứ vào nguyên nhân: Phá sản trung thực và Phá sản gian trả

– Căn cứ và cơ sở phát sinh quan hệ pháp lý: Phá sản tự nguyện và phá sản bắt buộc

– Căn cứ vào đối tượng và phạm vi điều chỉnh: Phá sản DN, HTX và phá sản cá nhân

Ai là người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn phá sản

Căn cứ pháp lý: Điều 5 Luật Phá sản 2014

Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã gồm:

– Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà DN, HTX không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

– Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

– Người đại diện theo pháp luật của DN, HTX có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi DN, HTX mất khả năng thanh toán.

– Chủ DN tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên…có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi DN mất khả năng thanh toán.

– Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán…

– Thành viên HTX hoặc người đại diện theo pháp luật của HTX thành viên của liên hiệp HTX có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi HTX, liên hiệp HTX mất khả năng thanh toán.

Để biết cách thành lập doanh nghiệp, đọc thêm tại đây 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn