Thủ tục phá sản doanh nghiệp?

Thủ tục phá sản của một doanh nghiệp diễn ra theo trình tự như thế nào? Các bước của thủ tục phá sản doanh nghiệp bao gồm những gì? Bài viết dưới đây của Diễn đàn pháp luật xin giải đáp thắc mắc của bạn.

Có thể bạn quan tâm

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Ngưởi có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và nộp lệ phí phá sản hoặc tạm ứng chi phí phá sản theo thông báo của Tòa án nếu đơn yêu cầu hợp lệ.

Bước 2: Hòa giải và Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Tòa án nhân dân nhân thụ lý đơn và thông báo bằng văn bản việc thụ lý đơn tới người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:

– Doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản trong trường hợp đặc biệt

– Hòa giải trong trường hợp trước khi mở thủ tục phá sản các bên tự hoà giải

=> Tòa án ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản.

Bước 3: Mở thủ tục phá sản

– Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục phá sản khi có đủ căn cứ trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

– Tòa án nhân dân thông báo quyết định mở thủ tục phá sản bằng văn bản trong thòi hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản.

– Xác định nghĩa vụ về tài sản và các biện pháp bảo toàn tài sản: Kiểm kê tài sản; Lập danh sách chủ nợ; Lập danh sách người mắc nợ.

Bước 4: Hội nghị chủ nợ
Triệu tập Hội nghị chủ nợ:
+ Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất (hoãn Hội nghị chủ nợ);
+ Hội nghị chủ nợ lần thứ hai:
* Đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản khi có người tham gia Hội nghị chủ nợ vắng mặt;
* Thông qua nghị quyết của Hội nghị chủ nợ:

–  Đề nghị đình chỉ giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản nếu thuộc trường hợp luật định

– Đề nghị áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh. Trường hợp này, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh.

– Đề nghị tuyên bố doanh nghiệp phá sản.

Bước 5: Phục hồi doanh nghiệp

=> Đình chỉ thủ tục phá sản; hoặc

=> Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh.

Bước 6: Toà án ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản

Bước 7: Thi hành tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản theo quyết định:

+ Thanh lý tài sản phá sản;
+ Phân chia tài sản phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã cho các đối tượng theo thứ tự phân chia tài sản.

Đọc thêm bài viết về phá sản tại đây 

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn