Cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Luật sư cho em hỏi: Em muốn xin cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất thì em phải đến cơ quan nào để nộp hồ sơ và lấy kết quả, thời gian để em nhận được kết quả là bao nhiêu lâu?

Chào bạn.

Đầu tiên, A&S Law cảm ơn câu hỏi của bạn, cảm ơn bạn đã lựa chọn và đặt câu hỏi cho chúng tôi.

Với câu hỏi của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

  • Bạn sẽ nộp hồ sơ và lấy kết quả tại Văn phòng đăng ký đất đai. Nếu không có văn phòng đăng ký đất đai thì

Sẽ có hai trường hợp để bạn đến nộp hồ sơ:

Thứ nhất, nếu bạn là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Bạn sẽ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh

Thứ hai, nếu bạn là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho bạn.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai

  • Thời gian để bạn nhận được kết quả: Sau 30 ngày kể từ ngày bạn nộp hồ sơ hợp lệ, bạn sẽ có kết quả. Kết quả phải được trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here