Điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, không có tranh chấp và có một trong số 07 giấy tờ sau:

Hộ gia đình, cá nhân nếu sử dụng ổn định, không có tranh chấp và cung cấp được một trong số những giấy tờ dưới đây thì cơ quan quản lý sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  • Giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993;
  • Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất;
  • Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;
  • Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở, giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước
  • Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp
  • Các loại giấy tờ khác xác lập trước ngày 15/10/1993.

Trường hợp không có một trong số giấy tờ kể trên, cần cung cấp thêm nhiều thông tin khác để có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Liên hệ 19006672 nếu cần giải đáp thông tin chi tiết

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn