Phân biệt thuế suất 0%, miễn thuế và không chịu thuế trong thuế GTGT

Đối tượng không chịu thuế GTGT Thuế suất 0% Miễn thuế
Được quy định tại Điều 5 Luật Thuế Giá trị gia tăng 2008, sửa đổi bổ sung 2013, 2014, 2016

 • Không phải đối tượng chịu thuế
 • Không phải kê khai
 • Không được khấu trừ hoàn thuế đầu vào
 • Thường được áp dụng trong: viện trợ nhân đạo, hàng hóa mượn đường chuyển khẩu, quá cảnh, hàng hóa trong khu phi thuế quan.
 • Có thể tham khảo thêm bài viết liên quan: Đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế GTGT
Được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008, sửa đổi bổ sung 2013, 2014, 2016.

 • Vẫn thuộc diện đối tượng chịu thuế
 • Vẫn phải kê khai
 • Được khấu trừ và hoàn thuế đầu vào
 • Có thể tham khảo thêm bài viết liên quan: Thuế suất trong thuế GTGT
 • Vẫn thuộc đối tượng chịu thuế
 • Phải kê khai
 • Ưu đãi trong một thời gian
 • Được khấu trừ thuế đầu vào
 • Thường được áp dụng trong trường hợp hàng hóa hư hỏng, giám sát hải quan có chứng nhận của cơ quan hải quan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here