Thuế thu nhập cá nhân đối với tiền thưởng Tết 2019

Thưởng tết là một trong những điều người lao động mong muốn nhất sau một năm làm việc. Tuỳ theo chính sách của các doanh nghiệp mà người lao động được thưởng Tết khác nhau. Thế nhưng tiền thưởng Tết 2019 tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào thì không phải ai cũng biết.

Tiền thưởng Tết 2019 là khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ theo Điều 3, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012, thu nhập chịu thuế được nhắc tới bao gồm cả các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng…

Vậy tiền thưởng tết 2019 được tính thuế thu nhập như thế nào ?

Việc tính thuế với thưởng Tết được dựa trên biểu thuế lũy tiến từng phần như với thu nhập từ tiền công, tiền lương thông thường. Mỗi người lao động lại nhận được một mức tiền thưởng khác nhau dựa trên thu nhập, thâm niên công tác. Mỗi bậc thu nhập có một thuế suất tương ứng từ 5% cho đến tối đa 35%, mỗi bậc thu nhập có một thuế suất tương ứng, cụ thể như sau:

 Bậc Thưởng tết (triệu đồng) Thuế suất (%)
 1 Đến 5 5%
 2 Từ 5 đến 10 10%
 3 Từ 10 đến 18 15%
 4 Từ 18 đến 32 20%
 5 Từ 32 đến 52 25%
 6 Từ 52 đến 80 30%
 7 Trên 80 35%

Sau khi chịu thuế suất, người lao động sẽ phải nộp số tiền tương ứng như sau:

Bậc  Thưởng tết (triệu đồng) Số tiền phải  nộp (triệu đồng)
 1 Đến 55% x T
 2  Từ 5 đến 10(10% x T) – 0,25
 3 Từ 10 đến 18(15% x T) – 0,75
 4 Từ 18 đến 32(20% x T) – 1,65
 5 Từ 32 đến 52(25% x T) – 3,25
 6 Từ 52 đến 80(30% x T) – 5,85
7Trên 80(35% x T) – 9,85

T là tiền thưởng

Ví dụ 1:

Luật sư A được thưởng 100 triệu đồng tiền thưởng tết 2019.

– Thuế suất của luật sư A: 35%

– Thuế thu nhập cá nhân phải đóng là: (35% x 100) – 9,85 = 25.15 triệu

Ví dụ 2:

Anh Nguyễn Y Vân được thưởng 20 triệu đồng tiền thưởng tết 2019

– Thuế suất của anh Nguyễn Y Vân: (20% x 20) – 1,65 = 2,35 triệu

Lưu ý: Thu nhập tính thuế trong năm được loại trừ các khoản như giảm trừ gia cảnh, đóng bảo hiểm bắt buộc, đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có)…

Gọi tổng đài hỗ trợ miễn phí 19006672 để biết mức thuế thu nhập cá nhân của mình

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn