Miễn thuế thu nhập chuyển nhượng bất động sản?

Chuyển nhượng bất động sản phải chịu thuế như thế nào? Có được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản không?

Các căn cứ pháp lý:  Khoản 1, 2 Điều 4 của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007

Khoản 1 Điều 1 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm:

* Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

* Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở;

* Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, mặt nước;

* Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản.

Theo quy định trên, nhiều người nghĩ rằng mọi thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, có rất nhiều thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nhưng được miễn nộp thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa:

+ Vợ và chồng;

+ Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ;

+ Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi;

+ Cha chồng, mẹ chồng với con dâu;

+ Cha vợ, mẹ vợ với con rể;

+ Ông nội, bà nội với cháu nội;

+ Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại;

+ Anh, chị, em ruột với nhau.

Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

Như vậy, nếu như thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa các thành viên trong gia đình; như cha mẹ với con, ông bà với cháu và các anh, chị em ruột với nhau hoặc thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nếu cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.  

Lưu ý, các trường hợp trên chỉ là thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân chứ không phải là thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân.

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn