Ngày 8/3 được tặng quà tối đa bao nhiêu tiền ?

Doanh nghiệp có bắt buộc phải tặng quà cho chị em ngày Quốc tế phụ nữ 08-03 ? Nếu có thì mức tối đa được tặng là bao nhiêu tiền ? Khoản chi này có được hạch toàn thuế hay không ?

Câu hỏi của Ông: Trần Thái Tuấn – Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH AN***

Luật sư trả lời

Trước hết phải khẳng định với Ông rằng pháp luật không có quy định bắt buộc doanh nghiệp phải tặng quà hay thưởng cho lao động nữ nhân ngành quốc tế phụ nữ 08/03.

Pháp luật hiện hành cũng không hạn chế việc Doanh nghiệp tặng quà cho lao động nữ nói riêng và người lao động nói chung nhân ngày Quốc tế phụ nữ dịp 8/3.

Tuy nhiên việc tặng quà nằm trong giới hạn nhất định (một tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế).

Khoản chi này sẽ được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể

Căn cứ theo Theo Khoản 4 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư số 96/2015/TT-BTC Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như:

  • Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động;
  • Chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị
  • Chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo;
  • Chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau;
  • Chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập;
  • Chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động
  • Chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động
  • Những khoản chi có tính chất phúc lợi khác.

Lưu ý: Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của công ty.

Như vậy: Doanh nghiệp không bắt buộc phải tặng quà cho người lao động nữ dịp 8/3. Trường hợp Doanh nghiệp tặng quà cho người lao động nằm trong mức thưởng phù hợp với quy định pháp luật thì khoản chi này được khấu từ thuế doanh nghiệp.

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn