Category Archives: Dân sự

Tư vấn luật dân sự, các loại giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự và giải quyết các vụ việc dân sự như hôn nhân gia đình, thừa kế, tặng cho…

Điều kiện để một bản di chúc được coi là hợp pháp

dieu-kien-de-mot-ban-di-chuc-duoc-coi-la-hop-phap

Một bản di chúc được coi là hợp pháp khi nó đáp ứng được các điều kiện sau đây: người lập di chúc phải có năng lực chủ thể; người lập di chúc tự nguyện; nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức, xã hội; hình thức của di chúc không trái quy định của pháp luật.

Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

thanh-tra-ngan-hang-la-gi-muc-dich-doi-tuong-noi-dung-hoat-dong-cua-thanh-tra-ngan-hang

Theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh khi đáp ứng đủ 04 điều kiện: có thiệt hại xảy ra; hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật; có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại xảy ra; có lỗi của người gây ra thiệt hại.

06 công việc pháp lý Nhân sự, Kế Toán cần làm ngay tháng 06/2019

06-viec-can-lam-phap-ly-thang-06/2019

Những công việc pháp lý mà nhân sự, kế toán cần thực hiện ngay trong tháng 06/2019 là gì? Các công việc này có ảnh hưởng đến kế toán, nhân sự thế nào nếu không thực hiện? 1. Báo cáo về tình hình biến động lao động trong tháng 5/2019 (nếu có) Trước ngày 03

Pháp nhân và điều kiện của pháp nhân?

guoi-dai-dien-theo-phap-luat-cua-doanh-nghiep

Khái niệm pháp nhân? Pháp nhân là gì? Các điều kiện của một pháp nhân theo quy định của pháp luật: Pháp nhân là gì?  Là một tổ chức (một chủ thể pháp luật) có tư cách pháp lý độc lập, có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội… theo quy

Quyền hưởng dụng được pháp luật quy định thế nào?

quyen-huong-dung-duoc-phap-luat-quy-dinh-nhu-the-nao

Quyền hưởng dụng là quyền của chủ thể được khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác trong một thời hạn nhất định. Các quy định của Bộ luật dân sự 2015 như sau: Thứ nhất, căn cứ xác lập: Xác