Dân sự

Thủ tục thay đổi họ tên tron giấy khai sinh theo quy định của pháp luật Thủ tục thay đổi họ tên

Thủ tục thay đổi họ tên được pháp luật công nhận. Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 thì con người có quyền đổi họ, tên (Điều 27, 28). Thủ tục đổi tên sẽ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 06/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số

Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo / Quyền và nghĩa vụ của các bên mang thai hộ vì mục đích nhân đạo / Quy định về cấp dưỡng theo Luật hôn nhân và gia đình 2014 /

Giám hộ

dang-ky-ban-quyen-cho-sach

Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc được quy định...

Quyền xác định lại giới tính

xac_dinh_lai_gioi_tinh

Giới tính là quyền nhân thân quan trọng của con người và theo quy định của pháp luật dân sự thì “Cá nhân có quyền xác định lại giới...

Thừa kế là gì

thua-ke-luat

Theo quy định của pháp luật thì thừa kế là  việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống. Tài sản của người chết được...

Các hình thức thể hiện của di chúc / Thủ tục lập di chúc theo quy định pháp luật / Cách phân chia tài sản thừa kế (Phần 2) / Các cách phân chia tài sản thừa kế (Phần 1) /

Nghĩa vụ dân sự

Những lưu ý cho nhà đầu tư nước ngoài khi thuê đất làm dự án
Thue Nha Xuong

Để tránh những rắc rối về sau và tăng khả năng được chấp nhận của dự án, nhà đầu tư khi thuê đất để làm dự án cần phải chú ý đến những vấn đề sau: (i) Ký thoả thuận cho thuê (Hợp đồng thuê) Vì chưa thành lập...

Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam mới nhất
Thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu mới nhất 2019
Khái niệm của thương mại song song
Theo quy định có một số hạn chế đối với quyền được Licence? Các quy định không được có trong hợp đồng Licence?