Category Archives: Dân sự

Tư vấn luật dân sự, các loại giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự và giải quyết các vụ việc dân sự như hôn nhân gia đình, thừa kế, tặng cho…

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Các loại hình phạt trong luật hình sự Việt Nam năm 2020

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một loại nghĩa vụ dân sự. Theo quy định của pháp luật thì một hoặc nhiều chủ thế ( gọi là người có nghĩa vụ) phải làm một công việc hoặc không được làm một công việc vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ

Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín

Danh dự, nhân phẩm, uy tín của mỗi cá nhân là yếu tố vô cùng quan trọng với mỗi con người. góp phần xây dựng “thương hiệu” của người đó trong mắt mọi người xung quanh. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín là một trong những  quyền nhân thân vô cùng

Quyền đối với họ tên của cá nhân.

Đây là quyền cơ bản của công dân, được quy định tại Điều 26 Bộ Luật dân sự 2015: “Cá nhân có quyền có họ, tên (bao gồm cả chữ đệm, nếu có). Họ, tên của một người được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó”. Họ tên là yếu tố cơ bản

Quyền của cá nhân với hình ảnh

Công ty Luật Hà Nội

Mỗi con người đều lưu lại các khoảnh khắc, hoạt động của mình… bằng các hình ảnh. Họ có thể lưu giữ bằng cách in ra tấm hoặc lưu giữ trên các dữ liệu, bộ nhớ. Các hình ảnh ấy có thể được công khai cho mọi người biết hoặc cất giữ riêng. Hình ảnh

Sở hữu chung

Theo quy định của pháp luật thì sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ thể đối với tài sản. Có nghĩa là nhiều người cùng là chủ sở hữu và có quyền đối với tài sản đó. Quyền sở hữu chung đối với tài sản được xác lập theo sự thỏa thuận của

Quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác

Đây là một quyền quan trọng của bất cứ ai. Để trao một bộ phận cơ thể hay nhận từ một ai đó là một điều quan trọng, cần phải suy nghĩ chắc chắn. Đây là một vấn đề quan trọng, có ảnh hưởng đến con người nên pháp luật có những quy định chi

Đại diện

Hợp đồng cho thuê lại lao động và quyền lợi của người lao động thuê lại

Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự (Khoản 1 điều 134 Bộ Luật dân sự 2015).