Thành lập công ty tư vấn kế toán

Kinh doanh tư vấn kế toán là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện được liệt kê trong phụ lục 4 danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong Luật đầu tư năm 2014. Do đó để thành lập công ty tư vấn kế toán, ngoài việc phải thực hiện thủ tục đăng kí thành lập doanh nghiệp thì cần phải đáp ứng được các điều kiện về chứng chỉ hành nghề, giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Theo quy định tại khoản 13 điều 3 Luật kế toán năm 2015:

Kinh doanh tư vấn kế toán là việc cung cấp tư vấn làm kế toán, làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán theo quy định của Luật này cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu

Nội dung công tác kế toán bao gồm:

 • Lập, lưu trữ, quản lý và sử dụng chứng từ kế toán
 • Lựa chọn hệ thống áp dụng tài khoản kế toán, sổ kế toán. Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán
 • Lập báo cáo tài chính
 • Kiểm tra kế toán
 • Kiểm kê tài sản, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán.

Việc thành lập công ty tư vấn kế toán có thể lập dưới một trong ba loại hình doanh nghiệp sau

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Công ty hợp danh;
 • Doanh nghiệp tư nhân

(khoản 1 điều 59 Luật Kế toán 2015)

Ngoài ra, doanh nghiệp kinh doanh tư vấn kế toán muốn thành lập cần phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật kế toán

Điều kiện hành nghề tư vấn kế toán để thành lập công ty tư vấn kế toán

 • Người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Luật kiểm toán độc lập
 • Có năng lực hành vi dân sự;
 • Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học;
 • Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức theo quy định.

(khoản 1 điều 58 Luật kế toán 2015)

Điều kiện đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh tư vấn kế toán  để thành lập công ty tư vấn kế toán

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật
 • Có 2 thành viên là kế toán viên( nếu là công ty tnhh, công ty hợp danh) hoăc có hai kế toán viên hành nghề (nếu là doanh nghiệp tư nhân)
 • Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân (đối với doanh nghiệp tư nhân) phải là kế toán viên hành nghề.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh tư vấn kế toán để thành lập công ty tư vấn kế toán

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh tư vấn kế toán.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề tư vấn kế toán của các kế toán viên hành nghề.
 • Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh tư vấn kế toán của các kế toán viên hành nghề.
 • Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Điều lệ công ty đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Văn bản cam kết chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nước ngoài, giấy tờ chứng nhận được phép kinh doanh tư vấn kế toán của doanh nghiệp nước ngoài đối với chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh tư vấn kế toán nước ngoài tại Việt Nam.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh tư vấn kế toán cho doanh nghiệp

Người thành lập công ty tư vấn kế toán sau khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, chuẩn bị các tài liệu liên quan để tiến hành lập hồ sơ đăng kí thành lập công ty tư vấn kế toán

Trên đây là các điều kiện cần thiết để thành lập công ty tư vấn kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here