LUẬT DOANH NGHIỆP – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

 

Có thể nói khi nghiên cứu bất kì một văn bản quy phạm pháp luật nào, việc tìm hiểu về những quy định chung của văn bản đó là rất quan trọng, cần thiết, góp phần giúp người đọc có cái nhìn khái quát nhất về tổng thể nội dung của văn bản luật đó, hiểu được văn bản đó điều chỉnh vấn đề gì? Được áp dụng cho đối tượng nào. Do đó, việc nghiên cứu những quy định chung của Luật doanh nghiệp 2014 cũng không là một ngoại lệ theo đó người đọc cần chú ý những vấn đề quan trọng sau đây:

  1. Luật Doanh nghiệp 2014 điều chỉnh vấn đề gì? (nói cách khác Luật doanh nghiệp là Luật nói về cái gì?)

Căn cứ theo quy định tại điều 1 Luật Doanh nghiệp 2014 theo đó Luật doanh nghiệp 2014 quy định về các vấn đề sau đây:

  • Thành lập doanh nghiệp
  • Tổ chức quản lí doanh nghiệp
  • Tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp
  • Hoạt động có liên quan của doanh nghiệp
  • Quy định về nhóm công ty

Doanh nghiệp theo quy định của Luật này bao gồm: công ty TNHH, công ty CP, công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân.

  1. Luật Doanh nghiệp 2014 được áp dụng đối với đối tượng nào? (nói cách khác Luật doanh nghiệp là Luật dành cho các chủ thể nào?)

Căn cứ theo quy định tại điều 2 Luật này theo đó các đối tượng sau đây cần thiết phải “ đọc và học” Luật doanh nghiệp 2014:

  • Các doanh nghiệp
  • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp.
  1. Luật này được áp dụng trên thực tế như thế nào trong trường hợp Luật chuyên ngành cũng có quy định về cùng 1 vấn đề?

Căn cứ theo quy định tại điều 3 Luật doanh nghiệp 2014 theo đó: trong trường hợp có Luật chuyên ngành có quy định về việc việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của Luật đó. Trong trường hợp này ưu tiên áp dụng Luật chuyên ngành.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here