Thủ tục hiệu đính thông tin doanh nghiệp mới nhất 2019

Trong quá trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không tránh được những sai sót nhất định. Vì vậy, để sửa đổi, bổ sung những thông tin còn sai sót, bạn có thể thực hiện thủ tục hiệu đính thông tin của doanh nghiệp trên Cổng thông tin dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Dưới đây là phần hướng dẫn chi tiết thủ tục hiệu đính thông tin doanh nghiệp để Quý khách có thể thực hiện soạn thảo hồ sơ một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.

1. Những trường hợp phải thực hiện hiệu đính thông tin

Trường hợp 1: Phát hiện nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp 2: Phát hiện nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp bị thiếu hoặc chưa chính xác so với bản giấy của:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

+ Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận)

 -> do quá trình chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia.

2. Cách thức thực hiện thủ tục

Thông qua trang website: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

3. Hồ sơ hiệu đính thông tin của doanh nghiệp

  • Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  • Giấy ủy quyền
  • Giấy tờ chứng minh khác.

4. Lệ phí thực hiện thủ tục hiệu đính

Miễn lệ phí

5. Thời hạn giải quyết thủ tục hiệu đính

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn