Tag Archives: nhãn hiệu tập thể

Có những loại nhãn hiệu nào được pháp luật bảo hộ?

Phải làm gì để bảo vệ nhãn hiệu trong thời gian chờ được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu?

Ngoài các nhãn hiệu cho phép xác định nguồn gốc sản xuất hoặc nguồn gốc thương mại của hàng hóa/dịch vụ, được gọi chung là nhãn hiệu, pháp luật còn bảo hộ Nhãn hiệu tập thể và Nhãn hiệu chứng nhận, Nhãn hiệu liên kết. Nhãn hiệu tập thể Nhãn hiệu tập thể thường thuộc

Nhãn hiệu tập thể

dong_chu_so_huu_nhan_hieu

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó. Không giống như nhãn hiệu hàng hóa thông

Nhãn hiệu tập thể và lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tập thể

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó. Không giống như nhãn hiệu hàng hóa thông

Phân biệt chỉ dẫn địa lý với nhãn hiệu tập thể

Chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu tập thể được quy định trong Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009. Nhiều người hay nhầm hai khái niệm này với nhau, dưới đây là bảng phân biệt chỉ dẫn địa lý với nhãn hiệu tập thể trên một số tiêu

Phân biệt nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận

Nhãn hiệu là yếu tố có ý nghĩa rất quan trọng trong thương mại không những thế nhãn hiệu là một trong những đối tượng cơ bản của quyền sở hữu trí tuệ.  Do đó, phân biệt nhãn hiệu là việc cần thiết giúp chúng ta hiểu đúng về các loại hàng hóa dịch vụ.

Phân biệt các loại nhãn hiệu

Nhãn hiệu là yếu tố có ý nghĩa rất quan trọng trong thương mại không những thế nhãn hiệu là một trong những đối tượng cơ bản của quyền sở hữu trí tuệ.  Do đó, phân biệt nhãn hiệu là việc cần thiết giúp chúng ta hiểu đúng về các loại hàng hóa dịch vụ.

Phân biệt nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận ?

phan biet nhan hieu tap the va nhan hieu chung nhan

Hiện nay, có rất nhiều loại nhãn hiệu, trong đó nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể ngày càng được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, trong quá trình đăng ký nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể, nhiều chủ thể kinh doanh và các chủ thể khác vẫn bị nhầm

NHÃN HIỆU LÀ GÌ?

nhan hieu la gi

Để tạo dựng thương hiệu trên thị trường, cá nhân, doanh nghiệp phải lựa chọn những tên thương hiệu hay, độc đáo để người tiêu dùng có thể dễ dàng ghi nhớ, mặt khác để được độc quyền sử dụng thương hiệu, theo quy định của pháp luật Việt Nam, họ phải tiến hành đăng