Nhãn hiệu tập thể

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó. Không giống như nhãn hiệu hàng hóa thông thường, nhãn hiệu tập thể có những yêu cầu khi đăng ký bảo hộ khác biệt và chặt chẽ hơn, vậy thủ tục đăng ký hay bảo hộ nhãn hiệu tập thể cần phải lưu ý những gì?

Thứ nhất: những tài liệu cần có khi đăng ký nhãn hiệu tập thể

Nếu như nhãn hiệu thông thường đơn đăng ký nhãn hiệu chỉ cần tờ khai , mẫu nhãn hiệu, giấy ủy quyền và hóa đơn phí, lệ phí thì đối với nhãn hiệu tập thể, đơn đăng ký nhãn hiệu cần có thêm quy chế sử dụng nhãn hiệu và giấy phép thành lập tổ chức. Trên tờ khai đánh dấu vào yêu cầu đăng ký nhãn hiệu tập thể.

Thứ hai: yêu cầu đối với quy chế nhãn hiệu tập thể:

Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể là chủ sở hữu nhãn hiệu;
 • Các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể;
 • Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu;
 • Các điều kiện sử dụng nhãn hiệu;
 • Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu.

            Ngoài ra quy chế còn phải làm rõ được các vấn đề sau:

 • Các thông tin vắn tắt về nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu, sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu;
 • Các điều kiện để được chủ nhãn hiệu cấp phép sử dụng nhãn hiệu và các điều kiện chấm dứt quyền sử dụng nhãn hiệu
 • Nghĩa vụ của người sử dụng nhãn hiệu (bảo đảm chất lượng, tính chất đặc thù của sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu, chịu sự kiểm soát của người đăng ký nhãn hiệu, nộp phí quản lý nhãn hiệu)
 • Quyền của chủ nhãn hiệu (kiểm soát việc tuân thủ quy chế sử dụng nhãn hiệu, thu phí quản lý nhãn hiệu, đình chỉ quyền sử dụng nhãn hiệu của ng-ời không đáp ứng điều kiện theo quy chế sử dụng nhãn hiệu
 • Cơ chế cấp phép, kiểm soát, kiểm tra việc sử dụng nhãn hiệu và bảo đảm chất lượng, uy tín của sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu
 • Cơ chế giải quyết tranh chấp.
3.7 (73.75%) 16 votes

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn