Tag Archives: nhãn hiêu liên kết

Có những loại nhãn hiệu nào được pháp luật bảo hộ?

Phải làm gì để bảo vệ nhãn hiệu trong thời gian chờ được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu?

Ngoài các nhãn hiệu cho phép xác định nguồn gốc sản xuất hoặc nguồn gốc thương mại của hàng hóa/dịch vụ, được gọi chung là nhãn hiệu, pháp luật còn bảo hộ Nhãn hiệu tập thể và Nhãn hiệu chứng nhận, Nhãn hiệu liên kết. Nhãn hiệu tập thể Nhãn hiệu tập thể thường thuộc

NHÃN HIỆU LÀ GÌ?

nhan hieu la gi

Để tạo dựng thương hiệu trên thị trường, cá nhân, doanh nghiệp phải lựa chọn những tên thương hiệu hay, độc đáo để người tiêu dùng có thể dễ dàng ghi nhớ, mặt khác để được độc quyền sử dụng thương hiệu, theo quy định của pháp luật Việt Nam, họ phải tiến hành đăng