Tag Archives: đại diện

So sánh đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền

Dai Dien

Đại diện theo pháp luật là gì? Đại diện theo uỷ quyền là gì? So sánh đại diện theo pháp luật và đại diện theo uỷ quyền. Định nghĩa Khoản 1 Điều 134 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về đại diện như sau: Đại diện được hiểu là chủ thể dân sự này

Có nên đứng tên công ty hộ người khác

Co Nen Dung Ten Cong Ty Ho Nguoi Khac

Câu hỏi Kính gửi Luật sư, tôi có một tình huống mong được Luật sư giải đáp thắc mắc như sau. Tôi đang là giảng viên đại học một trường ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Năm ngoái, tôi có về quê chơi và gặp gỡ những người bạn thời cấp 3. Trong

Đại diện cho thương nhân theo quy định pháp luật

dai-dien-cho-thuong-nhan-theo-quy-dinh-phap-luat

Đại diện cho thương nhân theo quy định của pháp luật? Quyền và nghĩa vụ của bên đại diện là gì? Khi nào thì hợp đồng đại diện chấm dứt? Khái niệm Căn cứ pháp lý: Điều 134 BLDS 2005 Đại diện là việc một người nhân danh và vì lợi ích của người được

Người đại diện theo pháp luật và những điều cần lưu ý

đaidientheophapluat

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật Theo quy định tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2014 thì người đại diện theo pháp luật có những trách nhiệm sau đây: a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích

Người đại diện theo pháp luật và những điều liên quan cần biết

quy-dinh-ve-dai-dien-phap-luat

 Khái niệm người đại diện theo pháp luật Khái niệm người đại diện theo pháp luật được quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp. Theo đó, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh

Vấn đề liên quan đến người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

đại diên theo pháp luật

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ai? Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người

Đại diện sở hữu trí tuệ

Bien-ban-hop-cong-ty

Đại diện sở hữu trí tuệ hay còn gọi là đại diện sở hữu công nghiệp sẽ thay mặt cho doanh nghiệp, cá nhân thực hiện các công việc liên quan đến sở hữu trí tuệ tại các cơ quan nhà nước. Đại diện sở hữu trí tuệ được pháp luật Việt Nam ghi nhận

Đại diện

Hợp đồng cho thuê lại lao động và quyền lợi của người lao động thuê lại

Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự (Khoản 1 điều 134 Bộ Luật dân sự 2015).